Historiek

In 2004 werd door de Algemene Vergadering van de vzw Nacht van de Vrijzinnigheid beslist tot de opheffing van de vereniging en – overeenkomstig de statuten – werd het batig saldo overgemaakt aan verschillende verenigingen waarvan het doel overeenkwam met deze van voornoemde vzw. Eén van de begunstigde organisaties was een vrijzinnig platform binnen de Universiteit Antwerpen (Humanistische Studiekring UA, gevestigd in het Universitair Centrum Antwerpen – RUCA), die zich tot doel stelde het vrijzinnig gedachtegoed binnen de UA te doen uitstralen, o.a. door middel van de oprichting van een Universitair Instituut van de Vrije Gedachte (UIVG). Dit project kon evenwel niet verwezenlijkt worden gezien de voorwaarden tot het oprichten van een instituut binnen de universiteit zodanig werden ‘verstrengd’ dat het succes van het UIVG niet kon gegarandeerd worden en bovendien de financiering ervan niet kon gedekt worden met de beschikbare middelen. Beslist werd dan om naar een ander initiatief uit te kijken, wat resulteerde in het voorstel om een – tweejaarlijkse -‘Prijs van het Vrije Denken’ i.c. de huidige ‘Dwaallicht Prijs’ in te stellen.