Uitnodiging Uitreiking 2020

Het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen
nodigt u uit op de plechtige uitreiking van de
6de tweejaarlijkse Dwaallicht Prijs (Prijs van het Vrije Denken), aan

Prof. Dr. Caroline Pauwels
rector van de Vrije Universiteit Brussel

op vrijdag 4 december 2020 – 19:30 u.

De uitreiking gaat door in het teken van de viering van 21 juni – de Internationale Dag van het Humanisme – en gaat door in het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt – Out of a Box – De Burburestraat 11 te 2000 Antwerpen, met onze dank voor hun gastvrijheid.

De laudatio wordt uitgesproken door Prof. dr Gustaaf Cornelis (wijsbegeerte en moraalwetenschappen, Uantwerpen en Vrije Universiteit Brussel)

Aansluitend wordt een glas van de vriendschap aangeboden door “Out of a Box”.

Muzikale intermezzi worden gebracht door Veronica Joris en Joost Gils.

Mogelijk moeten we het aantal aanwezigen beperken (COVID-19 – social distancy). Met het oog op de praktische regeling krijgen we graag melding van uw aanwezigheid via onderstaande ‘link’;  aansluitend krijgt u uiteraard bevestiging.

btn-klik-hier

Steuncomité

U kan toetreden tot het Steuncomité van de Dwaallicht Prijs 2020 met een vrije financiële bijdrage. De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan het “VUB-UZB Paul De Knop Fonds voor Immunotherapie“.

Een rechtstreekse storting – met fiscaal voordeel – is eveneens mogelijk. Storting op rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding “GIFT FO2 – Dwaallicht Prijs”. Giften vanaf €40 zijn tot 45% fiscaal aftrekbaar.