Uitreiking Dwaallicht Prijs 2020

Het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen reikte op vrijdag 4 december 2020 de
6de tweejaarlijkse Dwaallicht Prijs (Prijs van het Vrije Denken) uit aan

Prof. Dr. Caroline Pauwels
rector van de Vrije Universiteit Brussel 

De Dwaallicht Prijs laat zich niet ‘kisten’ door lady Corona…

De uitreiking – oorspronkelijk gepland op 19 juni 2020 – in het teken van de viering van de Wereld Humanisme Dag (21 juni) werd noodgedwongen – u mag raden waarom – verplaatst naar vrijdag 4 december 2020 en zou ook dan plaats vinden in het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt “Out of a Box”… maar ook hier stak lady Corona stokken in de wielen…

Omdat een ‘2020-prijs’ – nogal wiedes – in dat jaar uitgereikt moet worden, werd uiteindelijk beslist om de prijs in besloten kring, rekening houdend met de coronarichtlijnen van de VUB, aan Caroline Pauwels te overhandigen in ‘haar domein’, in casu het rectoraat van de Vrije Universiteit Brussel.

Misschien zal men dit onmiddellijk koppelen aan het gevoel van een uitreiking ‘in mineur’… Uiteraard ontbrak de letterlijke en figuurlijke warmte van de aanwezigheid van de vele vrienden van de Dwaallicht Prijs, maar zeker niet de gekende, sympathieke warmte van de laureaat!

Nadat Jurgen Slembrouck, voorzitter van het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen, in zijn inleiding de keuze van de laureaat motiveerde, sprak Prof. Gustaaf Cornelis een prachtige laudatio uit, waarin hij niet in het minst de kracht van de laureaat, in deze voor haar moeilijke tijden, benadrukte. (integrale teksten en foto’s vindt je HIER). Dat deze erkenning door Caroline Pauwels zeer gewaardeerd werd was overduidelijk…

(van rechts naar links: Gustaaf Cornelis, Jurgen Slembrouck, Caroline Pauwels en François Peeters)

Het vervult de leden van het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen met grote trots dat de rij van laureaten van de Dwaallicht Prijs in 2020 werd verrijkt met de prachtige, sterke figuur van Caroline Pauwels.

Steuncomité

De spijtige evolutie ten gevolge van COVID-19 heeft uiteraard geen invloed op uw eventuele toetreding tot het  Steuncomité van de Dwaallicht Prijs 2020 met een vrije financiële bijdrage. De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan het “VUB-UZB Paul De Knop Fonds voor Immunotherapie“.

Een rechtstreekse storting – met fiscaal voordeel – is eveneens mogelijk. Storting op rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding “GIFT FO2 – Dwaallicht Prijs”. Giften vanaf €40 zijn tot 45% fiscaal aftrekbaar.