DE DWAALLICHT PRIJS

Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen

Het Vrijzinnig Platform Platform Hoger Onderwijs Antwerpen wordt gevormd door een aantal personeelsleden die, in de schoot van de Associatie Hogescholen en Universiteit Antwerpen (AUHA) en met de steun van de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen, impuls willen geven aan het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder.

Sinds 2010 reikt het Platform tweejaarlijks een prijs uit, genaamd ‘Dwaallicht Prijs’, met een knipoog naar de gelijknamige roman van de Antwerpse schrijver Willem Elsschot, alumnus van het Antwerps Hoger Onderwijs (Hooger Handelsgesticht, voorloper van de Rijkshandelshogeschool en de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van RUCA, nu onderdeel van de Universiteit Antwerpen). In deze roman vinden verschillende culturen mekaar in een gezamenlijk humanisme.

‘Geen profeet kon er bezwaar tegen hebben dat de mens alvast op aarde gelukkig wordt … ‘

De Dwaallicht Prijs
De Dwaallicht Prijs wordt toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het hoger onderwijs bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder.

De Dwaallicht Prijs is een symbolische prijs onder de vorm van een bronzen beeld van de hand van Winke Besard (1979), afgestudeerde van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten (School of Arts) van de AP Hogeschool Antwerpen.

Ondersteuning van de Prijs
Steuncomité
Om de nodige weerklank te geven aan dit initiatief, wordt telkens een Steuncomité ‘Dwaallicht Prijs’ opgericht. De toetreding, gekoppeld aan een bescheiden financiële bijdrage, kan er eveneens toe bijdragen dat de Dwaallicht Prijs een begrip wordt in de vrijzinnige wereld en daarbuiten. De ontvangen steungelden zullen overgemaakt worden aan een project, in samenspraak met de laureaat.