Prof. dr Christine Van Broeckhoven

Christine Van Broeckhoven ( 1953) studeerde aan de Universiteit van Antwerpen, waar ze in 1975 het diploma behaalde van licentiaat (master) in de Scheikunde (met specialisatie Biochemie). Ze voerde onderzoek uit in de moleculaire biologie, en behaalde hiermee haar doctoraat in de Moleculaire Biologie (PhD) in 1980.

Wetenschappelijke loopbaan
Haar eigenlijke loopbaan startte ze aan het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in Antwerpen met onderzoek naar erfelijke metabole aandoeningen bij de mens. In 1983 keerde ze terug naar de Universiteit van Antwerpen. In 1989 startte ze een eigen Laboratorium voor Neurogenetica, dat eveneens deel uitmaakte van het Instituut Born-Bunge. Van bij de start legde ze zich toe op genetisch onderzoek van hersenziekten, meer specifiek op geheugenziekten zoals Alzheimerdementie. Met dit onderzoek maakte ze nationaal en internationaal naam en behaalde in 1994 een hogere aggregatie in de Moleculaire Genetica (DSc).

Vandaag staat ze als wetenschappelijk directeur aan het hoofd van het Departement voor Moleculaire Genetica van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Meer dan 80 mensen zijn er werkzaam in vier verschillende onderzoeksgroepen. In haar onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten legt ze het accent van het onderzoek op dementies zoals Alzheimerdementie en frontaalkwab- dementie. Van haar hand zijn al meer dan 450 wetenschappelijke publicaties waaronder Nature, Science en Nature Genetics. In 2006 schreef ze Brein & Branie. Ze is associate editor van het wetenschappelijk tijdschrift Genes, Brain and Behavior.

Prijzen en onderscheidingen
Meermaals werd haar moleculaire genetische onderzoek bekroond met wetenschappelijke prijzen, zoals de prestigieuze Amerikaanse Potamkin Prize, die beschouwd wordt als de Nobelprijs voor Alzheimeronderzoekers. Deze prijs werd haar in 1993 in New York uitgereikt door de American Academy of Neurology. Zij was de eerste vrouw die met deze prijs beloond werd! In 1995 werd ook in België haar oeuvre bekroond met de vijfjaarlijkse prijs Joseph-Maisin van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Opnieuw was zij de eerste vrouwelijke wetenschapper die deze prijs in ontvangst mocht nemen. In 2006 kreeg ze de International Award for Women in Science van L’Oréal/Unesco voor Europa.

In 2005 ontving ze bovendien de Arkprijs voor het Vrije Woord, een bekroning die haar maatschappelijke engagement onderstreepte.

In 2006 werd ze door het Belgische Koningshuis erkend met het ereteken van Grootofficier in de Leopoldsorde. In 2009 kreeg ze het ereteken van Chevalier de la Légion d’Honneur van de Franse president Nicolas Sarkozy.

In 2011 is een documentaire over haar carrière uitgezonden op Canvas als eerste aflevering van Alles voor de wetenschap, een serie over zes Belgische wetenschappers van internationale allure.

In mei 2012 kreeg Van Broeckhoven in New York de prestigieuze “Award for Medical Research” van de Metlife Foundation, een onderscheiding die wordt toegekend aan wetenschappers die belangrijk onderzoek hebben verricht in het begrijpen van alzheimer.

In 2014 werd Van Broeckhoven eredoctor aan de Universiteit Hasselt.